เงื่อนไขการรับประกัน

ระยะเวลา และเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 1. สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป มีระยะเวลาในการรับประกัน 3 เดือน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า
 2. สินค้าในหมวดสายชาร์จ รุ่น MFI มีระยะเวลาในการรับประกัน 1 ปี
 3. สินค้าจะได้รับสิทธิ์การรับประกัน ก็ต่อเมื่อซื้อผ่าน BEZ Thailand โดยตรง หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
 4. ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ต้องเกิดจากกระบวนการผลิตและการขนส่งเท่านั้น
 5. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธี ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน
 6. ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทันที่ทีท่านซื้อสินค้าผ่าน เว็บไซต์ www.bezthailand.com หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต สินค้าทุกชิ้นจะได้รับสิทธิ์การรับประกันตามระยะเวลาและเงื่อนไขทันที โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องทำการลงทะเบียนสินค้า

หากพบว่าสินค้ามีปัญหา ท่านสามารถแจ้ง ปัญหาของสินค้า พร้อม ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และ เลขแทรคกิ้งพัสดุ ได้ทันที ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

  • Line ทางการของ BEZ Thailand ( ที่ @bezthailand )
  • Messenger Inbox ( ที่เพจ BEZ Thailand )
  • E-Mail: theblingzshop@gmail.com
  • หรือโทร 021472581