นี่คือความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่สำหรับเรา

เมื่อท่านใช้เว็บไซต์และบริการของเรา เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับการปกป้องและเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เป็นความลับ เก็บเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นและเก็บไว้ในระยะเวลาที่จำกัด รวมถึงมอบอำนาจในการควบคุมข้อมูลให้แก่คุณ

เพราะเราอยากให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างสบายใจที่สุด — BEZ Thailand

บริษัท บลิงซ์เคสแอนด์แอคเซสซอรี่ ถือว่าการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง บริษัทจึงได้แถลงนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อเป็นการให้ความกระจ่างในเรื่องการดำเนินการของบริษัทและ theblingzshop@gmail.com ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำให้ผู้ใช้ ใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อความสะดวกในการให้บริการการจัดส่งสินค้าแก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส ชื่อ ที่อยู รหัสไปรษณีย์หรือหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น

ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign up/Register) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม เช่น เพศ อายุ และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address) เป็นต้น

นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ www.bezthailand.com จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) ชื่อโดเมน (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการจัดส่งสินค้า ติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าของเราเท่านั้น

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

www.bezthailand.com ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

ในกรณีที่เราได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของเรา จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจาก กิจกรรมหรือกิจการของ www.bezthailand.com

การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ คือข้อมูลที่ www.bezthailand.com ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ และจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบคุกกี้นั้น หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้นั้นทำงานต่อไป

หากท่านเลือกใช้คุกกี้แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ คุกกี้จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะ เยี่ยมชม หรือท่อง ทั้งนี้ เราจะนำข้อมูลที่ คุกกี้ ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของเราเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป

การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับ www.bezthailand.com ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เรายินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเราต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ www.bezthailand.com ตามที่ปรากฏข้างล่างนี้

โทร/แฟกซ์ : 021472581
อีเมลล์ : theblingzshop@gmail.com